GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIERZNO

Strona główna » Aktualności » Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?

Należy pamiętać, że z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Świerzno przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych firm działających w tym zakresie. Ponoszenie opłat na rzecz Gminy jest obowiązkiem ustawowym, dlatego w celu uniknięcia podwójnego naliczania opłat (do Gminy oraz do firmy, z którą mamy podpisaną umowę), dotychczasowe umowy należy rozwiązać.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje kwestii rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów, ani sposobu wypowiedzenia umowy. Są to umowy cywilnoprawne, których rozwiązanie reguluje kodeks cywilny.
Z uwagi na różny okres wypowiedzenia zawarty w umowie, wynoszący od 1 do 6 miesięcy, zalecane jest zapoznanie się z treścią umowy i kontakt z przedsiębiorcą odbierającym dotychczas odpady, w celu wyjaśnienia kwestii rozwiązania umowy.
W przypadku domów jednorodzinnych, decyzję o rozwiązaniu umowy podejmują właściciele nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych, w zależności od ich statusu ? spółdzielnie lub wspólnoty.