GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIERZNO

Strona główna » Biuro obsługi

Biuro obsługi

Urząd Gminy Świerzno

72–405 Świerzno,
Świerzno 13

tele­fon: (91) 38 — 327 — 93
fax: (91) 38 — 327 — 23

godziny pracy: od 7:30 do 15:30

www.swierzno.pl

e-mail: ug@swierzno.pl

31 9393 0000 0008 6075 2000 0330 — Numer konta za opłatę za gospo­da­ro­wa­nie odpa­dami komunalnymi