GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIERZNO

Strona główna » Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów z terenu Gminy Świerzno na 2020 rok:

Do pobra­nia

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów z terenu Gminy Świerzno na 2019 rok:

 

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów z terenu Gminy Świerzno na 2018 rok:

Pliki do pobrania:

Jak segre­go­wać

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów na 2018 rok – Stu­chowo, Sta­rza, Kaleń, Świerzno, Cie­sław, Gostyń, Gosty­niec, Redliny, Dąbrowa, Rybice, Trze­bie­radz, Sulikowo

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów na 2018 rok – Cho­mino, Ugory, Jatki, Osie­cze, Duniewo, Krze­po­cin, Krze­my­kowo, Będzie­szewo, Kępica, Margowo

 

 

Infor­ma­cja dla mieszkańców

Infor­mu­jemy, że z dniem 1 stycz­nia 2017 roku obo­wią­zuje nowy har­mo­no­gram odbioru odpa­dów komu­nal­nych, który jest dostęp­nym poni­żej. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­namy, że worki do segre­ga­cji dostępne są w Urzę­dzie Gminy Świerzno w pokoju nr 4.

 

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów z terenu Gminy Świerzno na 2017 rok:

Pliki do pobrania:

Jak segre­go­wać

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów na 2017 rok ? Stu­chowo, Sta­rza, Kaleń, Świerzno, Cie­sław, Gostyń, Gosty­niec, Redliny, Dąbrowa, Rybice, Trze­bie­radz, Sulikowo

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów na 2017 rok ? Cho­mino, Ugory, Jatki, Osie­cze, Duniewo, Krze­po­cin, Krze­my­kowo, Będzie­szewo, Kępica, Margowo


Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów z terenu Gminy Świerzno na 2016rok:

Pliki do pobrania:

Jak segre­go­wać

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów na 2016 rok — Stu­chowo, Sta­rza, Kaleń, Świerzno, Cie­sław, Gostyń, Gosty­niec, Redliny, Dąbrowa, Rybice, Trze­bie­radz, Sulikowo

Har­mo­no­gram odbioru odpa­dów na 2016 rok — Cho­mino, Ugory, Jatki, Osie­cze, Duniewo, Krze­po­cin, Krze­my­kowo, Będzie­szewo, Kepica, Margowo

 

 

 

 

*****

Regu­la­min utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porządku na tere­nie Gminy Świerzno